ช่องทางจัดจำหน่าย

  • ห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไป
  • ร้านอีฟแอนด์บอย
  • ร้านบิวเทรี่ยม
  • ร้าน Sun Cosmate
  • ท็อปส์ มาร์เก็ต
  • ตัวแทนจำหน่าย www.rancosmetic.com
  • วัตสัน